Poslovni uspjeh tvrtke PROMARK d.o.o. se temelji  na ispunjenju očekivanja i zadovoljstvu naših kupaca. To je postignuto  kvalitetnim izvođenjem građevinskih radova iz područja djelatnosti tvrtke i proizvodnjom i ugradnjom kvalitetnih proizvoda..

Politika kvalitete izrađena je sukladno  sa sljedećem:

  • stručno obavljanje poslova, uz  ispunjavanje zahtjeva tehničkih regulativa i ugovorne dokumentacije, kao i zahtjeva kupaca, uz zaštitu njihovog interesa,
  • stalno poboljšavanje kvalitete usluga u cilju postizanja zadovoljstva kupaca, njihovih želja i potreba za kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću pruženih usluga,
  • usvajanje i razvijanje novih proizvoda, usluga i tehnologija u djelatnostima građevinarstva,
  • briga za okoliš i racionalno korištenje energije,
  • zadržavanje dostignutog položaja na tržištu na području BiH i Hrvatske, razvoj dodatnih marketinških i poslovnih aktivnosti te razvoj na stranom tržištu,
  • definirane su odgovornosti za sve zaposlenike, odgovarajuća ovlaštenja i znanja za ispunjenje tih odgovornosti, kao i razvijanje svijesti o značaju i utjecaju njihovog rada na kvalitetu,
  • svi djelatnici PROMARK d.o.o. imaju potvrdu o provjeri stručnog znanja iz ZNR i ZOP, liječničko uvjerenje, a zavarivači ateste za zavarivanje i djelatnici koji upravljaju transportnim sredstvima i radnim mašinama propisne dozvole i potvrde o osposobljavanju,
  • postavljanje i ostvarivanje ciljeva kvalitete;
  • neprekidno povećanje ukupne tehničke i stručne razine uz stalnu naobrazbu naših zaposlenika.

Tvtka raspolaže sa ovlastima za za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, hidogradnje i visoko gradnje kao i ovlast za izradu i monažu aluminijskih, staklenih, strukturalnih fasada i fasadnih obloga.
Dužnosti su i obveze svih zaposlenika u tvrtki PROMARK d.o.o. upoznavanje s utvrđenom politikom kvalitete, njezino trajno provođenje i poboljšavanje kvalitete proizvoda i usluga, unapređivanje sustava upravljanja te shvaćanje važnosti ostvarenja postavljenih ciljeva.