Visokogradnja

Visokogradnja je dio građevinarstva koji se bavi planiranjem i izgradnjom objekata koji se nalaze iznad i na površini zemlje.

Niskogradnja

Niskogradnja je građevinska djelatnost izgradnje prometnica, mostova, tunela, vijadukata...

Hidrogradnja

Hidrogradnja se bavi izgradnjom građevina za kontrolu vodotokova (brane, ustave, kanali...).

Tko smo mi?

Tvrtka PROMARK osnovana je 19.06.2001. godine sa ciljem davanja usluga iz oblasti arhitektonskih i inžinjerskih djelatnosti i tehničkog savjetovanja, tehničkih ispitivanja i analiza kao i posredovanje i zastupanje drugih tvrtki. Krajem 2003. godine tvrtka PROMARK d.o.o. usmjerava svoje aktivnosti prema građevinskim djelatnostima.

Tvtka raspolaže sa ovlastima za za izvođenje radova iz oblasti niskogradnje, hidogradnje i visoko gradnje kao i ovlast za izradu i monažu aluminijskih, staklenih, strukturalnih fasada i fasadnih obloga. 

POLITIKA KVALITETE

Zašto odabrati nas?

 Stručno  obavljanje poslova, uz  ispunjavanje zahtjeva tehničkih regulativa i ugovorne dokumentacije, kao i zahtjeva kupaca, uz zaštitu njihovog interesa

 Stalno poboljšavanje  kvalitete usluga u cilju postizanja zadovoljstva kupaca, njihovih želja i potreba za kvalitetom, pouzdanošću i sigurnošću pruženih usluga

 Usvajanje i razvijanje novih proizvoda, usluga i tehnologija u djelatnostima građevinarstva

Zadržavanje dostignutog položaja na tržištu na području BiH i Hrvatske, razvoj dodatnih marketinških i poslovnih aktivnosti te razvoj na stranom tržištu

Definirane su odgovornosti za sve zaposlenike, odgovarajuća ovlaštenja i znanja za ispunjenje tih odgovornosti, kao i razvijanje svijesti o značaju i utjecaju njihovog rada na kvalitetu

Svi djelatnici PROMARK d.o.o. imaju potvrdu o provjeri stručnog znanja iz ZNR i ZOP, liječničko uvjerenje, a zavarivači ateste za zavarivanje i djelatnici koji upravljaju transportnim sredstvima i radnim mašinama propisne dozvole i potvrde o osposobljavanju

Postavljanje i ostvarivanje  ciljeva kvalitete

Neprekidno povećanje ukupne tehničke i stručne razine uz stalnu naobrazbu naših zaposlenika

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODUZEĆA

Partneri / Klijenti

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client